Regulamin

Planujesz srogi melanż w plenerze? Lubisz jak głośny bas z Twojego auta niesie się po okolicy? Niestety, u nas to nie przejdzie. Zapoznaj się z poniższym regulaminem, oszczędź nerwów nam i sobie 🙂

Regulamin pobytu na polu biwakowym „Zielona plaża”

 1. Do przebywania na polu namiotowym uprawnione są osoby, które wcześniej uiściły opłatę za pobyt (zgodnie z obowiązującym cennikiem) u właścicieli pola biwakowego lub u osoby przez nich upoważnionej.
 2. Uiszczenie opłaty za pobyt na polu biwakowym jest jednocześnie zgodą na przyjęcie warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Opłata za pobyt na polu biwakowym pobierana jest z góry, według obowiązującego w danym dniu cennika.
 4. Opłatę za osoby odwiedzające mieszkańców pola biwakowym uiszczają osoby je zapraszające, czyli zamieszkujące pole biwakowe.
 5. Każda osoba uprawniona do przebywania na polu biwakowym zobowiązana jest:
  1. dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających na polu biwakowym
  2. swoim zachowaniem nie przeszkadzać w wypoczynku innym osobom
  3. o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować właścicieli pola biwakowego
 6. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  1. nie puszczania zwierząt luzem
  2. dbania aby zwierzę nie stwarzało zagrożenia dla innych osób
  3. dbania aby zwierzę nie zachowywało się głośno, m.in. poprzez wycie lub uporczywe szczekanie nie przeszkadzało innym osobom
  4. sprzątania odchodów po zwierzętach
 7. Właściciele pola biwakowego nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki na terenie pola biwakowego
 8. Doba pobytowa na polu biwakowym trwa od godz. 16 do godz. 18 następnego dnia
 9. Na terenie pola biwakowego obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6
 10. Na polu biwakowym kategorycznie zabrania się:
  1. włączania muzyki oraz zakłócanie porządku poprzez zbyt głośne zachowanie
  2. palenia ogniska bez zgody właściciela oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych
  3. strzelania z wiatrówki, kuszy, łuku itp.
  4. niszczenia roślinności (drzewka i krzewy)
  5. okopywania namiotów, kopania dołów i wykonywania innych czynności mogących uszkodzić trawnik
 11. Właściciele pola biwakowego zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z pola osoby nie przestrzegającej regulaminu.

BOBIĘCINO’ 2023

REGULAMIN POBYTU.doc – Powered by Google Docs
1 / 1

1